Tối nào cũng làm thế này đây mới ngủ ngon được. Chưa già mấy mà động tý mất ngủ, mắt thì thâm như gấu trúc sợ thế chứ. May có bà chị Quyên Du tài trợ cho quả này quá ưng luôn ý. Thề chứ riêng tầm mất ngủ chỉ đắp 10 giây ngủ say luôn, phê lắm ý. Mới dùng tầm 10 hôm mà mắt xinh thế này đây. Siêu thật, kỳ diệu ấy. Nhân tiện hôm nay ngủ sớm PR cho bà chị đắt hàng. Vì sản phẩm quá tốt.

30 thoughts on “Tối nào cũng làm thế này đây mới ngủ ngon được”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *