Ước gì Thảo hết bệnh
Ước gì Hằng có bầu
Ước gì Ngọc và My lấy chồng.
Ước bà Thảo Bùi độ loa
Ước bà Mén ăn quài ko mập, ko bao giờ bị bệnh hành, lúc nào cũng khoẻ để còn làm từ thiện giúp người.
Ước đỹ Thảo già có chồng luôn.
Ước đỹ Linh về Vn sống
♥️♥️♥️♥️

66 thoughts on “Ước gì Thảo hết bệnh”

  1. ước t có bồ trc là dc òi My =))) chồng từ từ nha =)), có trc tháng 11 càng tốt, mình đi hú hí cùng nhao ha =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *