❝Tình yêu không phải là yêu một người hoàn hảo, mà là chấp nhận một người không hề hoàn hảo. Chúng ta đều không hoàn hảo, đều có rất nhiều khuyết điểm. Thế nhưng bởi vì yêu mà bạn tìm được một nửa hoàn hảo của mình. Anh ấy có thể chấp nhận những điểm khiếm khuyết của bạn, mà bạn lại tình nguyện vì anh ấy mà sửa đổi chính mình. Từ đó về sau, một cuộc sống hanh phúc trong tương lai được bắt đầu. Bởi vì hai người cuối cùng sẽ ở bên nhau hòa làm một, trong anh có em, trong em có anh, đó mới chính là hoàn mỹ…❞
ヅ Khoảng Lặng…

2 thoughts on “❝Tình yêu không phải là yêu một người hoàn hảo”

Comments are closed.