Giờ nhiều nhà nuôi mèo cảnh từ nhiều nguồn gốc, lại còn có cả chiếc lồng nhỏ giống chiếc cặp sách để trẻ em đưa mèo đi chơi. Chợt nhớ hồi nhà còn ở phố cổ, mèo luôn là một thành viên của gia đình. Mẹ tuổi mèo, mẹ chăm… Continue Reading Giờ nhiều nhà nuôi mèo cảnh từ nhiều nguồn gốc, lại còn có cả chiếc lồng nhỏ giống chiếc cặp sách để trẻ em…

Có 1 người muốn nó tăng cân Và ngày nào cũng lên thực đơn : ăn ăn ăn. Ròng rã gần 2 tháng gần như đều đặn Đêm nào cũng rong ruỗi hết phố Roi dắt đi ăn Kết quả: ngày hôm nay sau 1 thời gian cố gắng đã… Continue Reading Có 1 người muốn nó tăng cân, Và ngày nào cũng lên thực đơn : ăn ăn ăn