6 LOẠI NGƯỜI KHÔNG NÊN HỢP TÁC
1. Không hợp tác với người có tính tư lợi quá nặng, vì họ không nhìn thấy công sức bỏ ra của người khác mà chỉ bận tâm đến được mất của bản thân.
2. Không hợp tác với người mà trong lòng không có sứ mệnh gì, vì họ sẽ lấy việc kiếm tiền làm mục đích sống.
3. Không hợp tác với người không có tình người, vì ở cùng nhau sẽ không vui vẻ.
4. Không hợp tác với người có suy nghĩ tiêu cực, vì họ sẽ làm tiêu hao năng lượng tích cực trong bạn.
5. Không hợp tác với người không có nguyên tắc sống, vì đối với họ giành được lợi ích chính là nguyên tắc sống.
6. Không hợp tác với người vô ơn, vì người vong ơn thì tất sẽ phụ nghĩa.
(Bài viết của @Đạt Lê Bá)
See Translation

2 thoughts on “6 LOẠI NGƯỜI KHÔNG NÊN HỢP TÁC”

  1. tui là dạng thứ 7, tổng hợp của 6 người trên đó, bù lại đc mỗi cái đẹp trai

Comments are closed.