Another 6 months has passed by… good job bestie
Bạn bè cít gì 6 tháng gặp 1 lần nè trời. Nói chứ gọi nó ra để nó nói chuyện với cái laptop của mình ☺️ hiện trạng chung của các cuộc hẹn gần đây
Con cờ hó này mình gặp nó từ năm 2010 (chứ éo phải 11 nha hơm mạy), bắt đầu nhận nuôi chắc 2012 hay 13 gì đấy (hay nó nuôi mình ta?!)
Ai đó từng bảo là trên đời không có tình bạn đơn thuần giữa trai và gái. Mình đồng ý =)) Tại tình bạn của mình với nó là giữa 2 thằng đàn ông với nhao, dù nó hay đòi mình chứng minh sự nam tính và lịch lãm của mình =))) Đi với trai khác thì ăn nói phải lịch thiệp, cử chỉ phải điềm đạm vào. Riêng đi với nhân vật này thì có nhiêu bung hết nhiêu =)) Nó cũng là kiểu trai tinh tế và hiểu mình ý. Lần nào đi đâu xa về cũng có quà cho mình. Mà toàn tặng mấy món mình khoái :)) Lần thì áo 1D, lần thì cuốn sổ đẹp thấy mẹ vẫn chưa dám xài, lần này thì cái túi hơi bánh bèo mà chị chấp nhận được =)))
Tóm lại, mốt đi xaaaa thì sẽ nhớ lắm :'(
See Translation