Các yếu tố chính đảm bảo thành công
– Tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động của bạn.
– Xác định một mô hình kinh doanh có thể ứng dụng.
– Nguồn lực tài chính đảm bảo.
– Đóng góp vào chính sách công phù hợp với thực tế và quan điểm của một thế giới ngày càng toàn cầu hóa.
– Cung cấp và quản lý các nhóm dự án sáng tạo và có kiến thức.
– Huấn luyện các cá nhân sáng tạo, có hướng kinh doanh và cam kết thực hiện hoạt động.
– Chọn đúng khách hàng.
– Cung cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp mạo hiểm mới.
– Thiết lập mạng lưới quan hệ và liên minh.
– Duy trì hiểu biết về các xu hướng công nghệ và thị trường hiện tại.
– Xác định và phát triển chiến lược cho các đối tượng của bạn để đảm bảo nguồn lực tài chính.
See Translation

3 thoughts on “Các yếu tố chính đảm bảo thành công”

    1. Nếu em quản trị tài chính giỏi em sẽ ko nói câu này mà em nói là. Tiền thiên hạ cứ chảy về em liên tục đến nổi em không tìm đâu ra kênh sử dụng mang lại hiệu quả nhanh chóng cho nhà đầu tư hehe.

  1. dạ vâng, ý em là cái câu cuối ấy, vì em đang giúp khách hàng xài tiền mà cầm nhìu tiền quá đang lo lắng xài o hiệu quả sẽ bị giảm vào năm sau

Comments are closed.