Câu hỏi 1: Vì sao khi đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến tại một số ngân hàng vẫn không thanh toán được Onepay?
Câu trả lời: Do đặc thù từng ngân hàng khác nhau, mỗi ngân hàng lại có tên gọi riêng cho dịch vụ thanh toán này. Để chắc chắn việc mình đăng ký đúng dịch vụ các bạn hay tra bảng trên để biết được tại ngân hàng của mình tham gia thì cần đăng ký dịch vụ với tên gọi là gì nhé.
*** Đặc biết đối với ngân hàng Agribank cách tốt nhất để các bạn có thể đăng ký được dịch vụ này là hãy nói với nhân viên ngân hàng bạn muốn đăng ký dịch vụ “MUA VÉ MÁY BAY, VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN” – cách này sẽ giúp các bạn có thể đăng ký chính xác dịch vụ thanh toán này.