CDCN 142: Chuẩn bị cho cái chết
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin tha thứ cho những tội lỗi của gioan baotixita. Xin thanh tẩy linh hồn gioan baotixita và chuẩn bị cho gioan baotixita bước vào Vương Quốc của Chúa. Xin ban cho linh hồn gioan baotixita những Ân Sủng để chuẩn bị cho sự kết hiệp của gioan baotixita với Chúa. Xin giúp linh hồn gioan baotixita chiến thắng bất cứ nỗi sợ hãi nào. Xin ban linh hồn gioan baotixita lòng can đảm để chuẩn bị tâm trí và linh hồn, nhờ đó gioan baotixita được xứng đáng đứng trước Mặt Chúa. Con yêu mến Chúa, con tín thác vào Chúa. Con xin dâng lên Chúa thân xác, tâm trí và linh hồn gioan baotixita. Xin để Thánh Ý Chúa ngự trị trong linh hồn gioan baotixita và giải thoát gioan baotixita khỏi nỗi đau đớn, nghi ngờ và hoang mang. Amen