CDCN 79: Cầu cho hai tỷ linh hồn hư mất
Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên những linh hồn hư mất.
Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ khước từ Chúa, xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện và hy sinh của con, để qua Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa có thể tuôn đổ trên họ những Ân Sủng mà họ cần để thánh hóa linh hồn họ.
Con nài xin Chúa ban cho linh hồn họ ân huệ của lòng nhân từ.
Con cầu xin Chúa mở lòng họ ra để họ chạy đến cùng Chúa và xin Chúa tuôn đổ Thần Khí Chúa trên họ, để họ có thể đón nhận Sự Thật về Tình Yêu Chúa và sống với Chúa cùng tất cả mọi người trong gia đình Chúa luôn mãi. Amen