Chí vĩ đại!
Facebook ra đời năm 2004, lúc đó tớ cũng là một Lập trình viên mới ra trường (tớ hơn Mark Zuckerberg 1 tuổi) nhưng chỉ biết oánh Warcraft, MU, VLTK, Play Station, Chat Yahoo, vọc phần mềm máy tính… tất cả chỉ là dùng lại sản phẩm của người khác.
Cái gọi là tư duy nghiên cứu, sáng tạo và khát vọng trở nên vĩ đại trong thế giới phẳng hầu như thiếu vắng! Thêm nữa cái quan niệm HỌC ĐỂ ĐI LÀM THUÊ, ĐI KIẾM CƠM nó tạo áp lực mạnh mẽ lên cái xã hội đang phát triển này đến sợ; chẳng có bậc phụ huynh, thầy cô nào khuyên mình nên học để làm nghiên cứu, sáng tạo và tự khởi nghiệp, toàn nói là: “Ráng học lấy bằng rồi đi kiếm việc mà lo cho cái thân!” thế là mình cũng chỉ biết vậy, đi làm thuê cho nó ổn định, bon chen làm gì, cứ để bọn Tây nó nghiên cứu, mình xài có phải vừa khỏe, vừa nhàn không!!!.
Làm thui chột ý chí và khát vọng của thanh niên không phải cái lỗi của cá nhân nào mà là lỗi của cả xã hội, của cả một thế hệ. Thiết nghĩ nếu muốn thay đổi vận mệnh cho quốc gia, dân tộc thì cái xã hội này phải cổ súy và bồi đắp cho cái chí lớn của thanh niên. Bởi vì chẳng có cái gì vĩ đại mà không bắt đầu từ những thứ nhỏ bé!
Nhiệm vụ của thế hệ thất bại chỉ có vậy thôi! (tôi có mặt trong đó)
(Ảnh minh họa: facebook năm 2004 chỉ như một cái blog còn bây giờ thì như các bạn đã thấy)

5 thoughts on “Chí vĩ đại”

Comments are closed.