Chuyện “thay đổi xã hội” 🙂
“Trong thời gian đang còn tồn tại, chúng ta nhìn ra vấn đề của mình, nên nếu ko xắn tay vào giải quyết nó, thì không còn là chính mình nữa. Nên đây là công việc mà chúng ta chọn làm vì ko thể làm gì khác. Chợ trưởng hay Xanhshop không có nhu cầu tạo ảnh hưởng để thay đổi cả xã hội. Vì chẳng ai có thể thay đổi được chính mình ngoài bản thân ra. Nên việc chúng ta làm mỗi ngày là gieo những hạt giống hạnh phúc, hạt giống vui vẻ, hạt giống của lòng tin để rồi tạo ra một góc nhìn khác. Còn kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã làm điều mình muốn.”