Có 1 người muốn nó tăng cân
Và ngày nào cũng lên thực đơn : ăn ăn ăn.
Ròng rã gần 2 tháng gần như đều đặn
Đêm nào cũng rong ruỗi hết phố
Roi dắt đi ăn
Kết quả: ngày hôm nay sau 1 thời gian cố gắng đã cho ra câu trả lời:
Người bị ép để lên cân thi chỉ lên vài gram, còn người kia không muốn lại trở nên tròn trịa vô cùng ( ít j cũng lên 2 kg)
Ôi???????

1 thought on “Có 1 người muốn nó tăng cân, Và ngày nào cũng lên thực đơn : ăn ăn ăn”

Comments are closed.