Còn duyên thì còn số. Hết duyên thì xoá số nha các bạn ơi sorry copy câu nói của một bạn nào đó trên mạng 🙂
Đừng chì chiết hay đánh giá quá nhiều chuyện tình cảm của một người. Khi đã không là gì của nhau thì việc trở thành những người bạn tốt không phải lúc nào cũng là chuyện dễ dàng. Và việc cứ ràng buộc nhau bởi những điều gián tiếp khó buông bỏ trở nên thực sự khó chịu. Buông tha là thả tự do cho người và cả cho mình nữa.
Đôi khi phải nói chia tay những thứ gắn bó quá lâu cũng là điều đáng tiếc đấy. 🙂
Nhưng lần đầu cứng rắn, đang ngồi xoá số
( đùa đấy, điện thoại cũ mất rồi lấy số đâu ra – ngồi xoá những thứ liên quan khó chịu. Vui là được đúng không? )

9 thoughts on “Còn duyên thì còn số”

  1. E lúc chiều ở dưới xưởng định lấy số giày đt cho c
    Chưa kịp điện c xóa số e là sao hả
    Mới xa nhau có bửa à

Comments are closed.