Dã man , lấy bùa và đinh toàn từ trong thân thể ra. Cái lũ chơi bùa hại người là lũ chơi bẩn 1 cách súc vật, rồi có lúc ngải nó vật, cả nhà chúng có khi Ghánh nghiệp cho chung nó, người ta nói: gieo nhân nào gặt quả đấy, tội ác chúng nó gây thì có khi đến đời con nó phải ghánh thay mới hết tội chung nó gây cho người khác.. chưa kể trong đó có tội giết người ko cần dao mà cái trò bùa ngải hại người mà gây cái chết như trúng gió và bị bệnh nội thương thi khám ko ra bệnh ., ko phải tự dưng các cụ sinh ra câu: chơi ngải ngải vật , gieo gió gặp bão đâu.. lũ thất Đức , đừng hỏi vì sao tự dưng co 1 ngày..

2 thoughts on “Dã man”

  1. Vâng .. chuyện mới hé lộ 1/3 thôi .. kẻ ác vẫn muốn tiếp tục hại người chết bằng cách chết kiểu ko tìm ra bệnh để diệt khẩu.

Comments are closed.