Đau ốm mới thấy sức khoẻ quý giá.
Đang yên đang lành cái thì đau chân.
Về nhà phát hiện kiến ba khoang đốt, thế là vừa què vừa ghẻ.
Chạy show nhiều chân lại sưng.
Đêm về ngủ gối cao lại đâm ra vẹo cổ.
Ớ, tháng cao điểm mà cứ què vẹo thế này mất hết cả hình tượng khoẻ mạnh xây dựng gần 18 năm nay 🙁
Có lẽ nên chia tay bóng đá, chuyển sang Yoga, hoặc Zumba thôi cho nhẹ nhàng *.*
See Translation

11 thoughts on “Đau ốm mới thấy sức khoẻ quý giá”

  1. Thế thôi chuyển sang nâng cốc bia, mỗi cốc 1 lít nhấc mấy chục cái cũng khoẻ lắm đấy

  2. Vào đây 3 thằng em chữa trị cho. ! Lê Hoàng Chuong Huynh Ngoc Lão bệnh kìa, kêu lão vào chữa trị

  3. Ko biết bạn kia là ai nhưng Việt à, sao lại dụ chồng ngta theo trai thế kiaaaaaaaaaaa

  4. Lưu Vân Phụng ^^ theo anh thì em khỏi lo ^^ thà để theo anh còn hơn đi theo lung tung Pu ạh

Comments are closed.