Fb Hoàng Sa Club
SOS.
Đây là quả địa cầu hàng China được bán cho học sinh nước mình với giá 300k …
Cái đáng nói ở đây là trên quả địa cầu ko có tên nước Việt Nam mình và có sự hiện diện của đường lưỡi bò mà chúng ta phản đối.
Share gấp để cảnh báo cộng đồng nào các bạn

3 thoughts on “Fb Hoàng Sa Club”

  1. Đừng mua hàng của Trung cộng.
    Tui chỉ gọi nó là Trung cộng, tui không kêu nó là Trung quốc.

Comments are closed.