GỬI LÂM MINH CHÁNH
Thật quý những gì bạn đang làm. Chỉ tìm cách đóng góp về vn thôi mà mình đã loay hoay, huống hồ phải làm từ A đến Z, rồi còn đi đến tận nơi tận chốn với bà con vùng lũ như bạn. Cho mình góp một tay bằng toàn bộ số tiền nhuận bút của cuốn sách Chỉ Có Niềm Đam Mê vừa xuất bản. Không nhiều lắm nhưng nó là tấm lòng của mình đối với bà con và đối với những chương trình quyên góp đầy ý nghĩa. Mình đã thông báo với NXB Trẻ và nhờ họ chuyển tiền trực tiếp cho bạn. Chúc bạn và tất cả các anh chị đang đứng ra tổ chức quyên góp cho đồng bào miền Trung vững tay chèo nhé.