Hà Nội đối thoại chứ không đối đầu!
Là một công dân Việt Nam, tôi yêu cầu chính quyền Hà Nội đối thoại với người dân Đồng Tâm. Tôi yêu cầu chính quyền minh bạch hóa thông tin về đất đai, dự án và cách xử lý vụ việc của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp liên quan. Đây là quyền chính đáng của công dân, và trách nhiệm giải trình của nhà nước.
Tôi cũng mong những người dân Hà Nội quan tâm đến Đồng Tâm. Hãy thực hành quyền “theo cách của bạn” – cách tôn trọng tự do, bình đẳng, nhân phẩm của người khác chứ không phải cách trấn áp và tước đoạt!
Giờ thì xin cầu an lành cho người dân Đồng Tâm bằng cách xử dụng avatar này, và mong chính quyền HÀ NỘI ĐỐI THOẠI CHỨ KHÔNG ĐỐI ĐẦU với người dân!
#dongtam
Mượn ảnh từ chị Quynh Anh và text từ anh Binh Le.

3 thoughts on “Hà Nội đối thoại chứ không đối đầu”

Comments are closed.