Hoàn tất cung ma thiên lãnh núi Bà Đen.
Hầu như ko có yếu tố trekking!
Chủ yếu là leo bám đu vịn tì bật trượt núi đá
Đêm trên đỉnh núi trăng sáng, phía thành phố sét giật liên lồi. Các đoàn vs quân số cỡ14-20 ng bò lên theo đường cột điện, tối muộn mới tới nơi.
Tổ trinh sát chúng tôi gồm tôi và TbTbag Phanám theo vách đá, cắt thép gai trạm truyền hình thành phố luồn vào, đc sự tiếp ứng của cán bộ trạm, chúng tôi đã ngay lập tức chiếm đc vị trí đẹp để dựng lều trại trc sự ngỡ ngàng xen lẫn cay cú của các đoàn khác!

2 thoughts on “Hoàn tất cung ma thiên lãnh núi Bà Đen”

    1. Lần sau leo rủ thêm con nô tỳ Nghia Nguyen đi làm ngựa thồ, t vs tbag đi mò cung mới :))

Comments are closed.