Hồi sáng nay mình mới share lại bài viết dẫn chuyện bộ phim “The Vietnam war” của anh Manh Kim. Giờ không hiểu sao nó tự nhiên biến mất. Có bạn nào biết lý do vì sao không ạ? Không lẽ ai đó có thể can thiệp gỡ bài share ngay trên trang nhà mình?