“Khi tôi nói, tôi không có nhiều bạn thân, chắc hẳn có nhiều Người ngạc nhiên…
Tôi thuộc loại người nếu bạn không nói chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ im lặng. Tự mình kiếm chuyện gì khác làm để lấp lại thói quen nói chuyện với bạn.
Tôi sợ nếu dành cho họ một vị trí quan trọng rồi năm tháng qua đi, có thể vì một lý do nào đó hay cũng có thể không vì lý do nào cả, họ dần dần xa khỏi cuộc đời thì biết phải làm thế nào.
Vậy nên, Ta nên trân trọng mối quan hệ bản thân đang có và chưa từng níu giữ bất kì ai.
N ế u c ó d u y ê n , ắ t s ẽ c h u n g đ ư ờ n g . . .”
P.s: đi mần vìa mắc mưa… bao rạp ☝☝☝
#Chou #TLMN #PhoLacNgan
#StillYoung #StillLive #NeverMind #GoingOn #Smile
See Translation

13 thoughts on ““Khi tôi nói”

  1. Tôi thuộc loại là không nói chuyện chỉ cắm mặt vào smart phone nhưng khi bạn trai của con bạn xuất hiện thì cười nói như đúng rồi. Okkk

    1. Một bộ phim khắc khổ gợi nhớ nhiều cái khổ.. thiệt đẹp của ngày xa xưa

Comments are closed.