KINH DOANH LÀ PHẢI LIỀU – LIỀU ĂN NHIỀU
SỢ ….. Thì không thích hợp cho cái nghề này. Có bỏ vốn mới tâm huyết với sản phẩm. Mới chăm sóc khách hàng tốt, mới phấn đấu ===» doanh thu ===» có thu nhập.
10 bạn Ib M
3 bạn bảo suy nghĩ thêm vì thích, muốn mà sợ.
5 bạn bảo không vốn, lo sợ, sợ không làm được, … Đăng bài giới thiệu khách thôi.
2 bạn bảo mình sẽ thử, bạn cho mình nhập đơn hàng thấp nhất.
»=====» Kết quả.
Bạn nhập hàng càng ngày càng nhập nhiều hơn, thu nhập mỗi thứ cao hơn.
Bạn ctv đăng bài . Kiếm mỗi tháng 2-3 đơn , rồi nản kêu k thích hợp ngành này.
Bạn suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ.
Vậy mới nói , có duyên hay không có duyên mà là nhiệt huyết là quyết tâm …. Là nỗ lực.
Vậy nên, những bạn đã, đang và có ý định muốn kinh doanh thì hãy mạnh dạn tự tin khẳng định bản thân,thành công sẽ đến với bạn.
…… Ib m tư vấn.