La vita è bella: Có bạn hỏi mình có bao nhiêu cái quần rách. Mình bảo là có cả thảy gần chục cái. Quần lành và các bộ vest nghiêm chỉnh cũng không thiếu, nhưng mặc quần rách rất thoải mái, rất trẻ trung và rất “hoàn cảnh”. Phải thế mới có hashtag #quanrachbansach…

12 thoughts on “La vita è bella: Có bạn hỏi mình có bao nhiêu cái quần rách”

  1. Vẫn chưa thấy Anh Ngọc mặc cái quần sịp rách Đinh Tiến Dũng tặng nhờ

  2. Anh nhất bên trọng nhất bên khinh nhá! Em nguyện cầu cho anh lệch luôn

Comments are closed.