Nắng Cali
Nắng Cali lại nhớ nắng Việt Nam
Nhớ ôi sao mà nhớ quá!
Nhớ những trưa hè oi ả
Đi ra biển hóng gió đại dương
Nhớ những chiều dọc bờ sông Hàn
Con sông chảy ngang qua Đà Nẵng
Bao nhiêu người ra bờ sông hóng gió
Gió thơm mùi biển từ bãi Mỹ Khê
Ôi quê hương nắng vẫn vàng rực rỡ
Nắng Cali lại nhớ nắng quê hương
Biển Orange County lại nhớ biển Mỹ Khê
Quê hương ơi bao giờ ta trở lại
Đà Nẵng thân thương nhớ nắng nóng quê mình
Nhớ Mỹ Khê, nhớ Sơn Trà gió lộng
Nhớ Việt Nam, ôi nhớ lắm, người ơi!
Phi Vũ