Người xưa có câu nói thế này: phúc phần của con cái có được là nhờ công đức của ba mẹ.
Mọi điều tốt đẹp tôi có được cho tới hôm nay gọi là may mắn nhưng tôi vẫn tin rằng đều nhờ ơn đức của ba mẹ tôi đã để lại. Với tôi Ba mẹ là những người rất tuyệt vời….
Những điều không may trong cuộc sống, tôi cũng chỉ nghĩ tự do bản thân chưa chuẩn bị tốt và suy nghĩ chưa tới mà thôi, chứ không thể suy nghĩ do một người nào cả. Kỉ năng sống phải tự mỗi người trãi qua và rút kinh nghiệm đúng không nào.
Tôi cũng đang bắt đầu cho một gia đình nhỏ. Cũng như ba mẹ, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ xa hơn cho con cái tôi sau này. Sống tốt hơn để con cái cũng được hạnh phúc về sau.