Nhiều người hỏi làm kinh doanh kiếm thêm thu nhập, mà khi nói nhập hàng thì sợ 1 ngàn thứ như:
– em sợ không ai mua
– em không có vốn
– em sợ bán không được
– em sợ bị lừa
– em cần suy nghĩ
– em tính bán Thôi
– em tham khảo thêm
– bỏ vốn nhiều quá
Và một ngàn câu nói né tránh từ chối thành công khác nữa. Muốn kiếm tiền mà không dám bỏ vốn. Muốn kiếm tiền mà sợ không ai mua, không bán sao biết không ai mua. Muốn kiếm tiền mà sợ bị lừa, mỗi ngày các bạn còn nuôi dưỡng suy nghĩ sợ người khác lừa thì ngày đó người khác đang càng giàu thêm. Bạn bỏ vốn vài triệu bạn sợ bị lừa nên bạn mãi nghèo, chúng tối bỏ cả trăm triệu nhập hàng chúng tôi đang ngày càng bước tới thành công.
Bạn muốn làm, muốn giàu mà bạn luôn đó dự, sợ hãi, không dám thử sức thì chúc mừng bạn, bạn tiếp tục nghèo đi nhé.
Những ai muốn làm và bắt tay vào làm thì mình hỗ trợ hướng dẫn hết mình, còn đối với những bạn muốn có tiền mà không chịu làm gì thì thật sự mình bó chiếu.