Những vị vua trẻ trong sử Việt, họ là ai? Họ được đưa lên làm vua trong hoàn cảnh nào? Trước khi lên ngôi, họ đã được chuẩn bị như thế nào, hay nói theo ngôn ngữ ngày nay, họ được “đào tạo” làm vua ra sao? Lên ngôi rồi, họ được các vị mẫu hậu hay đại thần “nhiếp chính” giúp điều hành triều chính thế nào? Và rồi sự nghiệp của họ sẽ ra sao, cuộc sống viên mãn hay sớm lụi tàn? Đó là những gì bạn có thể tìm thấy ở cuốn sách này./.
Giá bìa : 70.000đ giảm còn 56k
Sách ấn bản kỉ niệm 60 NXB Kim Đồng