Phải ai trải qua và bị bọn thất đức lòng dạ hiểm ác, chơi bẩn mới tin và thấu hiểu.. nhưng gieo nhân nào gặt quả đó..
không những người chơi ngải hại người bị quả báo mà có khi hệ luỵ dính vào cả gia đình , thậm chí đời con của họ có khi phải ghánh nghiệp ác thay cho họ , nên mới có câu:” đời cha ăn mặn đời con khát nước ..”
Theo các thầy pháp chuyên về bùa ngải, người nào dùng
bùa ngải để làm việc thất đức là phạm vào đại kỵ và quả báo là rất lớn. Không thiếu các thầy pháp đã trở nên điên dại vì thi triển pháp thuật hại người. Có một thầy pháp rất nổi tiếng ở Đông Nam bộ đang làm ăn phát tài bỗng nổi cơn điên, lạ nhất con cháu mấy năm sau cũng điên cả. Bao nhiêu tài sản kiếm được chẳng mấy chốc tan vào mây gió.