Quần chúng luôn luôn nông nổi và quần chúng sẽ mãi mãi nông nổi ?
Trong cuốn “Số đỏ”in từ cách đây hơn nửa thế kỷ, Vũ Trọng Phụng đã luôn để nhân vật của mình- > Xuân “tóc đỏ” giễu cợt trí tuệ cộng đồng qua câu nói lặp đi lặp lại:
-Hỡi quần chúng nông nổi ơi !
“Quần chúng” thì luôn nông nổi và dễ bị dẫn dắt. Nếu đám đông, mạng xã hội đi đúng hướng, tích cực thì nó tạo nên những hiệu ứng rất tốt.
Nhưng nếu nó thiếu thông tin, bị cung cấp những thông tin sai lệch, bị dẫn ắt theo hướng tiêu cực, thậm chí có ý đồ, động cơ, bị lợi dụng có thể là DN này đánh DN khác…Như kêu gọi tẩy chay sản phẩm, dịch vụ thì vô cùng tai hại. Nên người có não thì từng stt, từng còm men, từng cú “like” của mình, hãy thể hiện quan điểm riêng, có trách nhiệm

3 thoughts on “Quần chúng luôn luôn nông nổi và quần chúng sẽ mãi mãi nông nổi”

  1. Quan điểm của những Fber như chúng tôi (về 1 vụ việc chưa rõ ràng) thay đổi từng ngày, từng giờ bác ơi. Tuy nhiên nó như vòng xoắn ốc ngày càng thu nhỏ, tiệm cận với chân lý. Điều kiện cần là sự minh bạch thông tin, từ tất cả các bên liên quan.

    1. Có quá nhiều trường hợp là không có cơ hội khắc phục hậu quả với những cú like, cm sai lệch đâu.

  2. 2 năm trước có thể là vậy, nay có khác và 2 năm sau sẽ khác. Nhờ internet mà vòng xoắn ốc ấy nó vận hành nhanh hơn. Tôi trước đây cũng hay cảm tính theo 1 phía, sau này tiến bộ hơn, đọc kỹ những gì trái suy nghĩ của mình, có khi ngộ ra nhiều điều, từ đó nhìn nhận vấn đề chính xác hơn. Tôi nghĩ đó là quy luật chung, miễn sao đừng ai dùng quyền lực của mình áp đặt ý chí chủ quan vào hệ thống, cứ để tự nhiên.

Comments are closed.