The Journey is my home: Tự dưng nằm nhớ những con đường nước Pháp năm ngoái đã in dấu bánh xe mình trong suốt hai tháng hè không thể nào quên, khi mình rong ruổi nước Pháp từ Nam lên Bắc, rồi lại từ Bắc xuống Nam. Giờ lại lên cơn cồn cào nhớ những con đường Châu Âu…

4 thoughts on “The Journey is my home: Tự dưng nằm nhớ những con đường nước Pháp năm ngoái đã in dấu bánh xe mình trong suốt hai tháng hè không thể nào quên”

Comments are closed.