Thiên nhiên luôn có những điều kỳ lạ đến phi thường mà có lẽ những kiến thức khoa học của nhân loại mới chỉ giải thích và hiểu được một phần rất nhỏ.
“Tác phẩm” này khéo con người cũng khó làm ra được thế mà chú cá nhỏ này đã tạo nên.
Tuyệt vời!

8 thoughts on “Thiên nhiên luôn có những điều kỳ lạ đến phi thường mà có lẽ những kiến thức khoa học của nhân loại mới chỉ giải thích và hiểu được một phần rất nhỏ”

Comments are closed.