Tôi bán thuốc với mong muốn đầu tiên là chữa được bệnh cho bố mẹ tôi, gia đình tôi và tất cả cộng đồng. Không phải vì đồng tiền mà tôi mang thuốc không tốt ra để chữa bệnh cho đồng bào. Rất nhiều người dùng thuốc của tôi mang đến đã khỏi hoàn toàn và giới thiệu cho những người khác. Là 1 người con Việt Nam tôi mong sẽ chữa được cho rất nhiều người nữa để họ và gđ họ không phải chịu cảnh đau đớn trước khi quá muộn! CẢm ơn m.n đã tin tưởng và ủng hộ!
See Translation