TRẢI LÒNG CHÂN THỰC
Sản phẩm của Manulife hấp dẫn hơn hẳn các công ty bảo hiển nhân thọ khác ở 1 số điểm sau đây:
– Hết thời gian đóng phí bạn có thể đáo hạn và thu về cả gốc lẫn lãi hoặc rút lãi về và được bảo vệ hết đời. Nếu tiền không rút về sẽ được tính lãi 8%/năm. Đối với các công ty khác bạn phải đáo hạn hợp đồng và nếu muốn bảo vệ phải mua lại từ đầu và khi mua lại phí sẽ cao hơn. Tức là đối với các công ty khác bạn chỉ được bảo vệ khi còn đóng phí.
– Quyền lợi nằm viện đối với Manulife là tặng không cho khách hàng không mất tiền và có hiệu lực từ khi mua đến khi 75 hoac 85 tuổi tuỳ sp. Quyền lợi này còn hay hơn khi bạn mua bảo hiểm y tế. Số tiền tối đan Manulife chi trả với quyền lợi nằm viện lên tới 3triệu/ngày còn các công ty khác là 200-400k/ngày. Đối với các công ty khác quyền lợi nằm viện phải mua hàng năm như bảo hiểm y tế và bạn chỉ được mua trong vòng 12 năm đóng phí thôi chứ hết thời gian đóng phí k được mua nữa và nếu muốn hưởng quyền lợi này thì phải chờ sau một năm hoặc đối với trẻ nhỏ phải sau 5 tuổi. Nếu năm nay bạn bị bệnh nặng hoặc bệnh hiểm nghèo thì sang năm muốn mua nữa họ cũng k bán cho bạn. Còn Manulife cho bạn quyền lợi này tới khi bạn 70 tuổi mà k đóng phí, bị bệnh nặng như thế nào vẫn ok.
– Số tiền bảo hiểm Manulife chi trả 1 lần còn các công ty khác bạn có thể phải rút trong vòng 4-5 năm.
– Mua bảo hiểm nhân thọ là 1 cách tiết kiệm có lãi kèm theo bảo vệ và hay hơn bạn mua bảo hiểm xã hội. Nếu bảo hiểm xã hội bạn đóng đến khi trước về hưu k may rủi ro gì thì mất cả không thu hồi được gì còn BH nhân thọ bạn đc chi trả. Nếu số tiền bảo hiểm y tế bạn đóng hàng năm từ khi 6 tuổi đến khi 70t bạn cộng lại xem có nhiều không? nếu k ốm đau bạn có thu hồi được k? Bạn mua 1 hợp đồng bảo hiểm k những bạn và gia đình được bảo vệ mà sau này về già bạn sẽ có mấy tỷ để sinh sống k lo về tiền bạc nữa.