Từ ngày ẻm nghỉ hè, mẹ đi làm là được ẻm chuẩn bị cơm cho mẹ mang theo, nhìn đơn giãn thui nhưng cũng đầy đủ lắm đó! Có chất đạm, có chất sơ, có chất bột lại còn được em cẩn thận làm cho bình nước ép vitamint nữa nè, hp chỉ nhỏ nhoi vậy thôi nhỉ ba Ls Phạm Hoài Thu
Ps: mục đích chỉ là quảng cáo bưởi trá hình chút
See Translation

18 thoughts on “Từ ngày ẻm nghỉ hè”

Comments are closed.