Tuần này mình tiếp tục mở demo chương trình Jolly Phonics tại các địa điểm:
1, Tại Long Biên: thứ 2 từ 6:00 đến 7:00 và 7:00 đến 8:00
2, Tại Mipec tower Tây Sơn: thứ 3 từ 6:30 đến 7:30 và 7:30 đến 8:30
3, Tại 52 Nguyễn Khuyến: thứ 4 từ 6:30 đến 7:30 và 7:30 đến 8:30
4, Tại Lô 6-B35 khu đô thị mới Định Công: chủ nhật từ 4:00 đến 5:00 và từ 5:00 đến 6:00
Các mẹ quan tâm vui lòng liên hệ với mình theo số 0919877402 nha