Tương phản như Ngày và Đêm, như Tiểu thừa với Mỹ nhân.
Dù khác nhau nhưng cũng đủ dựng một ngày vui.
Cảm ơn anh Phạm Sỹ Sáu_người thơ lính chiến đã gửi tặng tác phẩm với chất Sài gòn cộng chất lính K ngang tàng đặc trưng không ai có được.
Cảm ơn á hậu Ngan Le gọt xoài chua kinh nhưng anh ăn vẫn thấy ngọt nhức răng.

18 thoughts on “Tương phản như Ngày và Đêm”

  1. Các cụ thấy em chụp hình với người đẹp nên cay cú ném đá thôi. Em lạ gì 😀

  2. Câu này mình định comment nhưng không dám vì gọi TS là ác thú thì tội cho đám sư tử với cọp !?!?!?. Mà thay bằng ác quỷ thì tội cho TS hihihihi.

  3. ” mở xoài xanh ” chén mà kêu ngọt nhức răng … e hèm à quên gọt ! He he he muỗn chứ hổng phải xoài tượng nghen !

Comments are closed.