TYPHOON SARIKA
Thần biển đang hướng vào quê mình, vào Bắc Trung Bộ.
Thần nổi giận với vết nhơ Formosa, mà nó sập thì hệ thống ngân hàng chắc ăn theo đủ, domino xảy ra.
Hurricane là từ được sử dụng để nói về những cơn lốc biển ở Đại Tây Dương, biển Caribbe, vùng Trung tâm và Đông Bắc Thái Bình Dương. Hurricane được sử dụng dựa theo tên của một vị thần ác của vùng biển Caribbe có tên là Hurricane. Ở Tây Bắc Thái Bình Dương, những cơn bão có sức mạnh tương đương được gọi là Typhoon.

5 thoughts on “TYPHOON SARIKA”

  1. Vào gần đất liền nó càng yếu đi nếu nó cố tình di chuyển theo hướng Tây tây bắc.

    1. Bão vào đất liền bị chắn lại nên phân tán thành hình phễu. Chứ cứ như trên biển có mà nó “gỉai phóng mặt bằng sạch” mọi thứ trên đường đi.

Comments are closed.